VOGE

Yêu Không Định Kiến

$13.00

Xung quanh bạn có những định kiến nào?

Con trai thì?

Không được bộc lộ cảm xúc

Phải rộng lượng

Học cao làm to

Và con gái thì?

Con nhà người ta

Tập trung vào những vấn đề giới và định kiến xoay quanh tình yêu đôi lứa, “Yêu không định kiến” đưa ra cuộc thảo luận đa chiều về tình yêu với các mối quan hệ xã hội: từ những bậc phụ huynh đến bạn bè và cả những người quan sát bên ngoài xã hội.

Với những câu hỏi và sự gợi mở, cuốn sách đề cập đến những vấn đề gây tranh cãi nhưng không áp đặt mà mang tính mở rộng suy nghĩ, để mỗi người can đảm đấu tranh, can đảm yêu thương mỗi ngày.

“Giới tính không phải giới hạn! Đừng để điều gì ngăn cản bạn yêu thương.”

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed