All US stock orders are processed within 1 business day

All pre-orders are processed within 2-3 weeks, unless otherwise stated.

If we are experiencing a high volume of orders, shipments may be delayed by a few days. Please allow additional days in transit for delivery.

Due to the unique clothing product, we only accept exchange, customer is responsible for shipping label for exchanging the product.

Shipping Rates and Delivery Estimates

Shipping charges for your order will be calculated and displayed at checkout.

Về chính sách shipping

Tiệm sẽ gửi sách đi ngay trong ngày hoặc sáng hôm sau nếu sản phẩm có sẵn hàng tại Mỹ.

Với những sản phẩm order mất từ 2-4 tuần để quý khách nhận được hàng.

Nếu vì lý do khách quan từ phía bưu điện mà sách có thể đến đọc giả trễ hơn thì mong quý vị thông cảm.

Thank you!!