I don't accept exchanges and cancellations

I don't accept returns

But please contact me if you have any problems with your order.

Chính sách trả hàng

Tiệm không có chính sách trả lại hàng. Nếu sách bị lỗi kỹ thuật, hãy nhắn ngay cho tiệm để hoàn tiền hoặc đổi sách mới theo yêu cầu của quý đọc giả.