Nguyễn Lộc

Văn Học Việt Nam (Nửa cuối thế kỷ XVIII - Hết thế kỷ XIX))

$42.00

Cuốn sách được trình bày quá trình phát triển của Văn học Việt Nam giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII - XIX.

Đây là một giai đoạn phát triển rực rỡ trong nền văn học của đất nướ

Nội dung chính gồm:

  1. Khái quát về văn học
  2. Những tác giả tác phẩm tiêu biểu

- Chinh phụ ngâm

- Cung oán ngâm khúc

- Truyện hoa tiên

- Sơ kính tân trang

- Hoàng lê nhất thống chí

- Hồ Xuân Hương

- Nguyễn Du

- Cao Bá Quát

- Tuồng hát bội

  1. Văn học nữa cuối thế kỉ XIX

Tác giả: Nguyễn Lộc  - Sách Bìa cứng - Số trang: 872 - Xuất bản: 6 - 2012

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed