Thích Nhất Hạnh

Tuổi Trẻ Tình Yêu Lý Tưởng

$15.00
Sách TUỔI TRẺ, TÌNH YÊU, LÝ TƯỞNG của Thiền sư Thích Nhất Hạnh chia sẻ với những bạn trẻ, tác giả muốn mời dự vào một giấc mơ, giấc mơ ấy là giấc mơ Việt Nam. Giấc mơ Việt Nam là người Việt có khả năng sống đơn giản mà hạnh phúc, có thì giờ và tình thương để làm việc giúp cho người trong nước và ngoài nước vượt thắng nghèo khổ, bệnh tật, thất học, hòa giải được với người thân và tìm được nguồn vui sống. Giấc mơ Việt Nam là sông, núi, rừng, biển và ruộng vườn của chúng ta được bảo vệ an lành để chúng ta và con cháu chúng ta cũng như thế giới cũng được bảo vệ an lành và để cho mọi người được tiếp tực thừa hưởng tất cả những gì hùng vĩ, cẩm tú và giàu sang của đất nước này.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed