Lương Y Nguyễn Công Đức

THUỐC NAM TRỊ BỆNH

$45.00

Bố cục của sách gồm 4 phần chính: 

- Lý luận về phương pháp lâm sàng

- Ứng dụng các bài thuốc Nam trong 15 nhóm bệnh thường gặp

- Ứng dụng các dạng bào chế (cao, đơn, hoàn tán) trong 14 nhóm bệnh thường gặp

- Ứng dụng " Toa căn bản" trong phòng và chữa bệnh

Đây là những kiến thức cơ bản và toàn diện, được viết bằng văn phong dung dị, rõ ràng, dễ hiểu, người đọc có thể áp dụng để tự chăm sóc sức khỏe cho bản thân và người nhà. Vì thế, tài liệu này không chỉ mang đậm bản sắc dân tộc mà còn có giá trị thực tiễn và thời sự.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed