Joshua Pearl

THE LITTLE BOOK - Quản Trị Rủi Ro Trong Đầu Tư Chứng Khoán

$26.00

Đầu tư cổ phiếu đang phổ biến hơn bao giờ hết, dù trực tiếp hay gián tiếp thông qua các tài khoản môi giới, quỹ đầu tư (ETF), quỹ tương hỗ hoặc là tài khoản hưu trí. Mặc dù vậy, phần lớn các nhà đầu tư cá nhân không được đào tạo về cách chọn cổ phiếu, chưa nói đến kiến thức cơ bản về tài chính.

Cuốn sách “The little book - Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán” được viết để lấp đầy khoảng trống này. Sử dụng các ví dụ thực tế cùng với các mô hình của Phố Wall đã được những người chuyên nghiệp sử dụng, cuốn sách hướng dẫn bạn cách chọn cổ phiếu với tính logic cao, từng bước từng bước một nhằm truyền đạt các kỹ năng cần thiết trong việc tìm kiếm cổ phiếu chất lượng cao trong khi bảo vệ danh mục đầu tư của bạn bằng các phương pháp tốt nhất về quản trị rủi ro.

Cấu trúc 5 bước của “The little book – Quản trị rủi ro trong đầu tư chứng khoán” bao gồm:

- Tìm kiếm ý tưởng đầu tư,

- Xác định cơ hội tốt nhất,

- Thực hiện thẩm định,

- Xác định giá trị và đưa ra kết quả cuối cùng quyết định hành động/không hành động.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed