Thích Minh Châu

Tâm Từ Mở Ra Khổ Đau Khép Lại

$20.00

"Tâm từ mở ra khổ đau khép lại” là một tuyển tập của Hoà thượng Bổn sư thượng Minh hạ Châu của chúng tôi đang được hình thành. Tập sách gồm 3 phần:

Phần Một: Các pháp được thuyết giảng, gồm các bài viết, diễn văn, tham luận, thuyết pháp của Hoà thượng từ sau băm 1976 đến nay.

Phần Hai: “Trước sự nô lệ của con người”, của Hoà thượng đã được đọc trong các hội thảo, hội nghị và ngoài nước từ 1965 – 1969.

Phần Ba: Phụ lục, gồm 3 bài phát biểu của Cố Đại lão Hoà thượng Thích Thiện Siêu, Giáo sư Trần Ngọc Ninh và Hoà thượng Thích Mãn Giác về công trình 10 năm dịch kinh Pàli của Hoà thượng…

Để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của nhiều Tăng Ni Phật tử, trong đó có chúng tôi, hàng môn đồ của Hòa thượng, là gom lại những gì của bậc Thầy kính yêu sắp vào tuổi 90 để lại cho đời.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed