Lưu Tân Xuân

Tâm Bình Dị Chí Tiến Thủ

$11.00
Khi mơ đến thành công lớn, chúng ta có bỏ công sức chuẩn bị?
Khi mang hoài bão thành nhà lãnh đạo, chúng ta có khiêm cung phục vụ người khác?
Chúng ta thường hi vọng thay đổi người khác, có khi nào chúng ta chủ động thay đổi bản thân? Chúng ta quen thói chỉ trích, đổ lỗi cho người khác, có khi nào chúng ta thành khẩn xét lại mình?
"TÂM BÌNH DỊ, CHÍ TIẾN THỦ" sẽ hé lộ những lối đi mới giúp bạn sớm chạm đích trong hành trình tìm kiếm thành công và hạnh phúc.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed