Sri Nisargadatta Maharaj

Ta Là Cái Đó - Kiệt tác tâm linh của bậc thầy chứng ngộ người Ấn Độ

$46.00

Đạo sư Sri Nisargadatta Maharaj người Ấn Độ được xem là một bậc thầy chứng ngộ về triết lý Bất nhị.

Cuốn sách “Ta là cái đó” ấn bản tiếng Anh xuất bản năm 1973 đã giúp ông có được sự công nhận và ngưỡng mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là từ Bắc Mỹ và Châu Âu. “Ta là cái đó” được xem là một trong những kiệt tác tâm linh trên thế giới trong thời kỳ hiện đại.

------------------

Trích dẫn:

"Người đi tìm là kẻ tìm kiếm chính mình.

Loại bỏ tất cả các câu hỏi, ngoại trừ: Ta là ai? Xét cho cùng, điều duy nhất ông biết chắc chắn là: ông hiện hữu. Cái Ta là thì đích thực. Cái Ta là cái này thì không phải. Hãy cố gắng tìm ra cái ông là trong thực tế.

Để biết cái ông là, ông phải tìm hiểu và biết cái không phải là ông.

Phát hiện tất cả những gì mà ông không phải: thân xác, cảm thọ, ý nghĩ, thời gian, không gian, cái này hay cái kia. Không gì - cụ thể hay trừu tượng, mà ông nhận thức được - có thể là ông. Ngay chính hành vi nhận thức chứng tỏ rằng ông không phải những gì được ông nhận thức.

Trên bình diện của tâm, càng hiểu rõ rằng ông chỉ có thể được mô tả bằng những ngôn ngữ phủ định, ông càng sớm đi đến chỗ chấm dứt tìm kiếm, và nhận ra rằng ông là sự hiện hữu vô biên."

(Ta Là Cái Đó)

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed