Tiemsachtanbinh

Từ Điển Y Học Anh Việt- Việt Anh Thông Dụng

$23.00

Cuốn sách từ điển y học Anh - Việt và Việt - Anh gồm khoảng 15000 thuật ngữ thuộc các lĩnh vực y học chẩn đoán nội khoa, ngoại khoa, điều trị, y học lâm sàng, chấn thương, chỉnh hình, phẫu thuật...

Trong quá trình biên soạn tác giả cố gắng chọn những từ tiếng Việt và nghĩa tương đương của tiếng Anh phù hợp nhất, làm cho các thuật ngữ, khái niệm chính xác, ngắn gọn và có hệ thống.

Các đơn vị mục từ được sắp xếp theo các thứ tự chữ cái Tiếng Anh và tiếng Việt. Tuy nhiên do một khái niệm trong tiếng Anh có thể chuyển dịch trong tiếng Việt, nên tác giả trình bày tất cả những khái niệm đó bằng tiếng Việt và ngược lại, để bạn đọc lựa chọn sử dụng trong từng trường hợp cụ thể.

Tuy tác giả đã hết sức cố gắng, nhưng do gặp nhiều khó khăn trong việc chuẩn hóa tiếng Việt trong ngành y học, hơn nữa khoa học công nghẹ của nước ta còn non trẻ và đang trên đường phát triển, nên cuốn từ điển này không thể tránh khỏi những sai sót nhất định.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed