Susan RoAne

Tạo Lập Mối Quan Hệ Trong Kỷ Nguyên Số

$13.00

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nhưng cho dù những tiến bộ công nghệ trong tương lai có ra sao đi chăng nữa, thì thứ sẽ không thay đổi là chúng ta sẽ vẫn phải tham dự những sự kiện trong cuộc sống cá nhân lẫn nghề nghiệp. Những sự kiện này cho chúng ta cơ hội để gặp gỡ nhiều người mới, kết nối và xây dựng những mối quan hệ lâu dài. Nên nhớ rằng, với sự thực hành, bạn sẽ có thể quản lý thành công việc hòa nhập của mình.

Tạo lập mối quan hệ trong kỷ nguyên số là quyển sách chi tiết và đầy đủ về giao tiếp và tạo lập mối quan hệ trong thời hiện đại, với hơn 1 triệu bản được phát hành trên thế giới.

  • Nhận diện những trở ngại khiến ta không thể giao tiếp một cách thoải mái và dễ chịu.
  • Hỗ trợ phương cách giúp vượt qua từng trở ngại.
  • Hướng dẫn kỹ năng thích nghi với sân chơi công nghệ và thực tế ảo.
  • Củng cố sự tự tin và tạo ra sự nồng ấm, quan tâm chân thành để từ đó khuyến khích người khác trở nên cởi mở.
  • Thực hành những mẹo mặt cũng như chiến lược giúp khơi mào cuộc trò chuyện; thiết lập và dây dựng mối quan hệ.
  • Xây dựng những mối quan hệ kinh doanh và quan hệ xã hội có chất lượng cao.
  • Chia sẻ một số câu chuyện thành công.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed