Joseph Murphyc

Quyền Năng Vô Hạn Để Giàu Có

$17.00

Quyền Năng Vô Hạn Để Giàu Có - Your Infinite Power To Be Rich

Quyền năng vô hạn để giàu có là quyển sách thiết thực dành cho những người đang gặp khó khăn về tài chính, hay bất cứ ai mưu cầu một cuộc sống sung túc hơn. Quyển sách cũng dành cho những độc giả muốn đạt được kết quả tức thời và không ngại áp dụng các kỹ thuật “đơn giản như đan rổ” được trình bày trong đây. Lần giở theo những trang sách, bạn sẽ bắt gặp hàng loạt thông tin chi tiết và những ví dụ minh họa cụ thể về cách làm giàu tự nhiên.

Liên quan đến các quy luật của tâm trí được giải thích trong sách, bạn có thể tiếp nhận chúng tương tự như cách bạn chọn đồng tình với nguyên lý dòng điện của Edison hay các định luật của Einstein vậy, bằng cách áp dụng, tìm định nghĩa tương đương và các kết quả nhất định.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed