David Weis

Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ Thuật Nhận Diện Xu hướng Thị trường Tiềm Năng

$40.00
Cha đẻ của phương pháp Wyckoff là Richard Wyckoff một nhà giao dịch chứng khoán cực kỳ thành công với phân tích kỹ thuật thông qua việc đọc biểu đồ, đọc dải băng giá để thấu hiểu hành vi thị trường.

Quyển sách Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại thuật lại phương pháp được Richard Wyckoff sử dụng để đạt được thành công trên thị trường. Sự thành công và giàu có của ông đã được chứng nhận rộng rãi. Ông được xếp vào hàng các nhà giao dịch huyền thoại cùng Jesse Livermore hay W.D.Gann.


I. Nội dung sách Phương pháp Wyckoff Hiện Đại - Kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng
Quyển sách Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại sẽ đem đến cho bạn một phương pháp Price Action kinh điển, từng được sử dụng bởi một nhà giao dịch (trader) thực chiến thành công thực sự là ông Richard Wyckoff và được nâng cấp lên mức độ tốt hơn bởi một nhà giao dịch có hơn 40 năm kinh nghiệm là ông David Weis.

Trong quyển sách Phương Pháp Wyckoff Hiện Đại, người đọc sẽ được tìm hiểu những yếu tố cơ bản nhất nhưng luôn hiệu quả nhất, đó là mối quan hệ Hành vi giá (Price Action) - Khối lượng giao dịch (Volume), các chu kỳ thị trường, đường xu hướng, các cú trồi/ cú bật để rũ bỏ các nhà đầu tư nhỏ lẻ, những tín hiệu đến từ dòng tiền thông minh nhằm đảo chiều hoặc đẩy mạnh xu hướng thị trường.

II. Phương pháp Price Action được đề cập trong sách bao gồm:
- Cách đọc các thanh giá và hiểu được thông điệp bên dưới

- Cách tìm các vùng có nhiều tiềm năng để giao dịch thành công

- Cách vẽ chính xác các đường xu hướng, đường ngang, kênh giá nhằm xác định cơ hội giao dịch

- Cách xác định các vùng hỗ trợ/ kháng cự chính yếu trên biểu đồ.

- Cách xác định sự rũ bỏ của thị trường thông qua các Cú Trồi (Upthrust) - Cú Bật (Spring) nhằm nắm bắt tốt các điểm đảo chiều quan trọng của thị trường.

- Cách đọc thị trường với công cụ Sóng Weis độc quyền.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed