Lê Thanh Thủy

Phương pháp tổ chức hoạt động tại hình cho trẻ mầm non

$13.00

Giáo trình được biên soạn theo chương trình đào tạo đang được thực hiện ở khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Nội dung giáo trình tập trung trình bày các vấn đề:

- Đặc điểm phát triển hoạt động tạo hình của trẻ em

- Các vấn đề về cơ sở giáo dục học của việc tổ chức hoạt động tạo hình trong trường mầm non

- Cách thức lập kế hoạch, soạn giáo án và thực hiện tổ chức môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động tạo hình của trẻ

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed