Vy Ngọc

Perfect English Grammar - Cẩm Nang Tự Học Toàn Diện Ngữ Pháp Tiếng Anh - Advanced

$22.00
Perfect English Grammar là bộ sách được ra đời với tiêu chí dễ hiểu, dễ ứng dụng, bám sát thực tế, giúp người học dễ dàng tiếp cận và hứng thú với việc học Ngữ pháp tiếng Anh. 
 
Tiếp nối Perfect English Grammar – Cẩm nang tự học toàn diện Ngữ pháp tiếng Anh – Basic là cuốn sách khởi đầu, đặt nền móng cho hành trình tự học Ngữ pháp tiếng Anh, Perfect English Grammar – Cẩm nang tự học toàn diện Ngữ pháp tiếng Anh – Advanced chính là cuốn sách nâng cao, giúp người học chinh phục toàn diện và làm chủ Ngữ pháp tiếng Anh. 
 
Cuốn sách bao gồm 20 Chủ đề Ngữ pháp được chia thành 3 Chuyên đề lớn:
  • Chuyên đề 1: 8 Units THÌ & CÂU
  • Chuyên đề 2: 6 Units TỪ LOẠI
  • Chuyên đề 3: 6 Units MỞ RỘNG
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed