Nguyễn Chí Vịnh

NGƯỜI THẦY

$27.00

"Người thầy" (NXB Quân đội nhân dân, quý I năm 2023) dày gần 500 trang được viết dưới dạng chuyện kể, gần với hình thức chương, hồi. Về thể loại có thể gọi đây là hồi ức, tự truyện, hoặc truyện. Ở ngôi "tôi", tác giả, người dẫn chuyện, đã gặp gỡ, làm việc với những nhân vật nắm giữ những cương vị quan trọng của Nhà nước và quân đội ở những thời điểm đặc biệt của lịch sử. Là tác phẩm phi hư cấu, bên cạnh nhân vật chính, xuyên suốt, là Thiếu tướng Ðặng Trần Ðức, tác giả đã cho bạn đọc cơ hội "gặp gỡ" một số nhân vật lịch sử nổi tiếng: ông Sáu Nam (Chủ tịch nước Lê Ðức Anh) với vai trò người đứng đầu Nhà nước và quân đội, đồng thời là người chỉ huy cao nhất quân tình nguyện Việt Nam ở Campuchia; các vị tướng đứng đầu tình báo quân đội: Vũ Chính, Tư Văn (Nguyễn Như Văn); những nhà tình báo "huyền thoại": Hai Trung (Phạm Xuân Ẩn), Sáu Trí (Nguyễn Văn Khiêm), Hai Nhạ (Vũ Ngọc Nhạ) Mỗi tên tuổi cùng cuộc đời và chiến công của họ đều có thể trở thành đề tài của một hoặc nhiều cuốn sách.

***

NGƯỜI THẦY

Nguyễn Chí Vịnh

Hình thức: Bìa mềm

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed