Thomas Bulkowski

Mô Hình Biểu Đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm kiếm Lợi nhuận

$40.00
Sách "Mô hình Biểu đồ - Phương pháp Hiệu quả để Tìm Kiếm Lợi nhuận" bản tiếng Việt bìa cứng, 488 trang của tác giả Thomas Bulkowski do FinFin phát hành có những điểm đặc biệt sau:

- Là quyển sách ĐẦU TIÊN chuyên sâu về Mô hình Biểu đồ bằng tiếng Việt.

- Chia sẻ kinh nghiệm THỰC CHIẾN trong 30 năm của tác giả. Chính kinh nghiệm thực chiến này giúp tác giả đạt được tự do tài chính.

- Là một bản hướng dẫn thực tế, có số liệu thống kê khoa học

- Là sách hướng dẫn không thể thiếu đối với nhiều nhà giao dịch cả chuyên nghiệp lẫn mới vào nghề

- Được xem là cẩm nang về Mô hình Biểu đồ của các nhà đầu tư/giao dịch tài chính toàn cầu

Trong quyển sách này tác giả Thomas Bulkowski chia sẻ:

- Các mô hình biểu đồ hiệu quả đi kèm cách sử dụng

- Cách tìm và sử dụng các Mô hình Biểu đồ truyền thống (điểm mua/bán, chốt lời/dừng lỗ)

- Các tín hiệu giao dịch chất lượng cao dựa vào Mô hình Biểu đồ

- Cách tận dụng những mô hình bị vỡ để tìm kiếm lợi nhuận

- Các thống kê số liệu về mức độ hiệu quả của từng mô hình biểu đồ

- Các ví dụ giao dịch thực chiến của bản thân

- Cách đối phó với những mô hình bị vỡ/bị sai

Hơn hết nữa, xuyên suốt nội dung sách là những lời khuyên, những tóm lược để giúp độc giả nắm bắt cách thức phân tích biểu đồ cũng như làm cho chúng hoạt động một cách hiệu quả trong giao dịch.

Chương 1: Giới thiệu về Mô hình Biểu đồ

Chương 2: Cách nhận diện Mô hình Biểu đồ

Chương 3: Sự thật về các Đường xu hướng

Chương 4: Hỗ trợ và Kháng cự Các Mô hình Biểu đồ Quan trọng nhất

Chương 5: Mười tín hiệu mua

Chương 6: Mười tín hiệu bán

Chương 7: Các trường hợp đặc biệt

Chương 8: Mô hình bị vỡ Kiếm tiền từ những giao dịch thất bại

Chương 9: Các giao dịch khác Kết hợp các Mô hình Biểu đồ

Chương 10: Nghệ thuật giao dịch Danh mục công việc

Chương 11: Nghiền ngẫm các con số thống kê
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed