Lý Triều Toàn

Minh Tâm Bảo Giám

$21.00
Minh Tâm Bảo Giám là cuốn sách ra đời vào đầu thời Minh với nội dung phong phú , đa dạng , đúc kết những tinh hoa của Bách gia, dung hòa tư tưởng chủ đạo của Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Đây là một trong những sách học vỡ lòng và khuyến thiện sớm nhất của người xưa. Năm 1592, giáo sĩ Thiên Chúa giáo là ông Juan Cobo dịch thành tiếng Tây Ban Nha, từ đó Minh Tâm Bảo Giám trở thành cuốn sách tiếng Hán đầu tiên được dịch sang văn tự của các nước phương Tây trong lịch sử. Hơn 600 năm nay, Minh Tâm Bảo Giám đã thịnh hành ở các nước Đông Nam Á, Đông Á và trở thành cuốn sách kinh điển trong việc khuyến thiện, tu thân, rèn luyện ý chí con người.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed