Lâm Tú Uyển

Mỗi Đứa Trẻ Đều Là Duy Nhất - Hiểu Để Dạy Con Đúng Cách

$16.00

Mỗi đứa trẻ sinh ra đều sở hữu ít nhất một năng lực đặc biệt. Nếu cha mẹ phát hiện sớm và bồi dưỡng đúng hướng sẽ giúp trẻ phát huy tốt nhất những khả năng và sở trường của mình.

Mỗi đứa trẻ lại có những đặc điểm tính cách riêng biệt nên mỗi đứa trẻ phù hợp với một cách thức giáo dục khác nhau, nếu cha mẹ chọn sai phương pháp hoặc áp đặt, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lí và tương lại trẻ.

Việc tìm ra năng lực thiên bẩm cũng như hiểu rõ đặc điểm trong tính cách trẻ sẽ giúp cha mẹ thuận lợi trong việc giáo dục con và có những lựa chọn đúng đắn để giúp trẻ sớm phát huy sở thích, hứng thú, niềm đam mê.

Thông qua những ví dụ thực tế, cuốn Mỗi Đứa Trẻ Đều Là Duy Nhất - Hiểu Để Dạy Con Đúng Cách đi sâu vào phân tích và định hướng cho cha mẹ cách giáo dục đúng đắn và khoa học.Hơn nữa, mỗi đứa trẻ đều là duy nhất, vì vậy cha mẹ không nên áp đặt chung mà cần có cách giáo dục riêng và linh hoạt đối với từng trẻ.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed