Shane Ewen

Lịch Sử Đô Thị Hiện Đại

$20.00

Đây là cuốn sách nhập môn đầy đủ nhất về lĩnh vực lịch sử đô thị trong kỷ nguyên hiện đại, với dấu ấn rõ nét định hình qua thế kỷ XIX và XX.

Cuốn sách này khám phá đô thị và lịch sử đô thị hiện tại như là đối tượng trung tâm của những biến động trong lịch sử nhân loại, từ sự phổ biến của động cơ hơi nước, điện năng, nền dân chủ đến thương mại quốc tế, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa dân tộc, cuộc cách mạng về kiến trúc hay Chiến tranh Lạnh. Shane Ewen tiếp cận lịch sử đô thị từ góc nhìn vừa bao quát vừa cụ thể. Đô thị như là không gian của yếu tố giới, giai cấp, sắc tộc, không gian của các loại chủ nghĩa, của tư tưởng, của các tác giả, nhà báo hay thậm chí là khách du lịch. Đô thị cũng là địa điểm phô diễn các ý tưởng cải tạo, sắp đặt, của môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo đan cài vào nhau.

Chưa hết, đô thị trong lịch sử hiện đại còn là nơi con người ta tổ chức, vận dụng, thể nghiệm những ý tưởng về quản lý, quản trị, thuật trị lý, nơi tầng lớp thị dân được tập hợp lại, sắp đặt và được yêu cầu tuân thủ yêu cầu của một “tổ chức chính quyền đô thị” (kỷ luật nhà máy, vệ sinh, sức khỏe cộng đồng, phòng cháy chữa cháy). Sử gia Ewen khiến đô thị trở thành một thực thể sống động thay vì một thứ tĩnh tại, một khái niệm vô tri. Theo ông, đô thị hiện đại còn gắn liền với người đồng tính, với vai trò của nữ giới cùng sự phân biệt giới tính đậm đặc.

Bằng cách tiếp cận so sánh và xuyên quốc gia, công trình này đã chứng minh hùng hồn cho tính đa dạng trong nghiên cứu học thuật quốc tế với cái nhìn bao quát cả phương Đông và phương Tây, từ dưới lên và từ trên xuống, cái nhìn khu vực kết hợp cái nhìn toàn cầu.

Giới thiệu tác giả

Shane Ewen là Giáo sư chuyên ngành Lịch sử đô thị tại Đại học Leeds Beckett, Anh Quốc. Ông lấy bằng Thạc sĩ và Tiến sĩ đều tại Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử đô thị của Đại học Leicester. Năm 2006, ông chuyển tới Leeds Beckett, giảng dạy môn lịch sử đô thị, lịch sử văn hóa và lịch sử xã hội nói chung cho cả chương trình đại học và sau đại học. Hiện nay Shane Ewen đảm nhiệm vị trí Giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử đô thị Bắc Mỹ và là đại diện của nước Anh tại Hiệp hội Nghiên cứu Lịch sử châu Âu. Ông cũng có đóng góp trong vai trò đồng Giám đốc nghiên cứu tại Dự án nghiên cứu Nghệ thuật và Nhân văn mang tên Forged by Fire: Burns Injury and Identity in Britain, c.1800-2000, đi sâu tìm hiểu mối liên hệ giữa những tai nạn về bỏng do hỏa hoạn với các yếu tố cấu thành bản dạng xã hội của Anh Quốc thời hiện đại như giới, sắc tộc, giai cấp… Thành tựu nghiên cứu của Shane Ewen đã đưa ông vào hàng ngũ những sử gia đô thị hàng đầu tại châu Âu và trên thế giới.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed