Michael Bright

Khi chúng ta thành người

$13.00
Các bé có biết điều gì biến chúng ta thành con người? Chúng ta đến từ đâu? Con người đã tiến hoá như thế nào?
Hãy ngược dòng thời gian để khám phá xem một loài khỉ không đuôi tinh khôn đã rời khỏi cuộc sống trên cây, thay đổi thế giới theo cách mà chưa có sinh vật nào làm được trước nó.
Hãy tìm hiểu câu chuyện về nguồn gốc của chúng ta và gặp gỡ một số giống loài cốt yếu trong lịch sử loài người.

You may also like

Recently viewed