Cocomi

Khởi Đầu Mới Từ Bữa Cơm Nhà

$21.00
Bầu trời cao xanh của làng quê trải dài bất tận.

Mitsuomi lớn lên ở chốn làng quê ấy, còn Yamato sinh ra ở Tokyo nhưng không có người thân thích, và cậu được nhận làm con nuôi rồi chuyển đến miền quê này. Hai người không biết từ lúc nào bị thu hút bởi nhau, lấp đầy khoảng trống trong nhau và trở thành 1 sự tồn tại đặc biệt với đối phương.

Nhưng chúng ta là bạn? Hay người yêu? Hay là gì khác đây…?
Hãy cùng tìm kiếm hình dạng sự hạnh phúc của hai người họ trong phần 2 của “khởi đầu mới là trở về nhà.”
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed