Chris Ferrie

Hoá Học Hữu Cơ Cho Trẻ Em

$5.00
Mỗi loại nguyên tử có thể gắn với một số nhất định các nguyên tử khác. Phân tử hữ cơ có ở mọi nơi. Chất khí chứa rất nhiều phân tử hữ cơ
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed