TADA Project

Hành Trình Tarot

$20.00

Hiểu về quá khứ, tin ở hiện tại, nắm lấy tương lai

Tarot là gì?

Thực hành Tarot như thế nào?

Liệu nó có giống như những gì người ta vẫn hay nói rằng, xem Tarot giống như xem bói, người xem bài là những thầy phép có căn cơ, có khả năng đọc hiểu được tương lai, biết được vận mệnh và giải nghĩa được những vấn đề của một người xa lạ ngay trong lần đầu gặp gỡ. Và rằng bạn, một người bình thường, liệu có đủ năng lực để xem được Tarot hay không?

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thắc mắc ấy đều sẽ được giải đáp trong cuốn sách ""Hành Trình Tarot - Hiểu về quá khứ, tin ở hiện tại, nắm lấy tương lai""
Đến với Tarot, bạn không chỉ có một lựa chọn đơn thuần là nhìn vào tương lai, mà còn có thể tận dụng nhiều mục đích khác của Tarot để phục vụ cho cuộc sống của mình.

Ví dụ như:

Chiêm đoán tương lai.

Xét đoán cảm nhận của một người về một tình huống hoặc về một người khác

Phân tích một tình huống, vấn đề nào đó.

Vẽ ra tương lai với mỗi hướng đi, mỗi sự lựa chọn trong cùng một vấn đề.

Khám phá các sự kiện trong quá khứ và tác động của chúng lên hiện tại.

Khám phá nội tâm và cảnh huống hiện tại của ai đó.

Đưa ra quyết định.

Cuốn sách như một cuốn Từ điển Tarot trong đó bạn có thể tìm hiểu Tarot từ A đến Z, từ những kiến thức cơ bản (ý nghĩa 78 lá bài, các cách trải bài phổ biến,…) đến các phụ chú nâng cao dành cho các Tarot reader.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed