Lại Văn Long

Hồng Nhan Sương Khói (Bộ Hồ Sơ Lửa)

$21.00

GIỚI THIỆU TÁC PHẨM

HỒNG NHAN SƯƠNG KHÓI

Sơn Cụt bất ngờ điện thoại đến tòa soạn báo Tiếng Còi, xin gặp Thái Trung - tác giả bài báo "Saly nói gì về tướng cướp Sơn Cụt?" Sơn tình cờ đọc trong khách sạn. Sơn đề nghị "Nếu được gặp Saly, tôi sẽ đầu thú".

Đội đặc nhiệm lập chuyên án "Bàn tay Phật" đểứu Sơn,tại sao?

You may also like

Recently viewed