Andrew Abraham

Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống

$42.00
Giao Dịch Theo Xu Hướng - Trend Following là phương pháp giao dịch cơ bản nhất, nổi tiếng nhất và được khuyên dùng nhiều nhất đối với bất kỳ nhà giao dịch nào, đặc biệt với các nhà giao dịch mới bắt đầu sự nghiệp.

Một thế hệ nhà giao dịch lừng danh Phố Wall với trường phái Giao Dịch Theo Xu Hướng đã được ra đời từ chương trình đào tạo Nhà Giao Dịch Rùa (Turtle Traders) của Richard Dennis và William Eckhartd những năm 1980, biến những người nghiệp dư thành những nhà giao dịch chuyên nghiệp đã truyền cảm hứng cho các nhà giao dịch theo xu hướng vững tin vào câu chuyện “việc trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp hoàn toàn có thể do đào tạo mà thành, chứ không phải năng khiếu bẩm sinh”.

Điều luôn khắc cốt ghi tâm của các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn là “Hãy đi theo xu hướng” hay “Xu hướng là bạn” hoặc “Đừng chống lại xu hướng”, và sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống chia sẻ lại tư duy, phương pháp giao dịch thực tế cũng như các giao dịch thực chiến đã thực hiện của tác giả Andrew Abraham trong suốt 18 năm ông đầu tư vào các quỹ giao dịch theo xu hướng cũng như tự mình quản lý vốn và giao dịch theo xu hướng.

I.Vì sao nên đọc sách Giao Dịch Theo Xu Hướng Để Kiếm Sống
Dưới đây là một số lý do mà bạn nên đọc quyển sách này:

Nhấn mạnh vào đầy đủ 3M của việc giao dịch thành công, gồm Mindset (tư duy/tâm lý giao dịch), Method (phương pháp giao dịch) và Money Management (quản lý vốn/quản lý rủi ro).
Các ví dụ thực chiến từ chính nhật ký giao dịch của tác giả.
Chia sẻ cách thức tác giả làm thế nào để giữ vững kỷ luật giao dịch.
Câu chuyện của một “tay nghiệp dư” (là tác giả) đi tìm các nhà giao dịch theo xu hướng thành công để ủy thác đầu tư từ năm 1994.
Tư duy và cách thức các nhà quản lý quỹ ủy thác giao dịch theo xu hướng đang vận hành.
Hiệu suất lợi nhuận của các quỹ ủy thác giao dịch theo xu hướng trong hàng chục năm.
Phương pháp giao dịch theo xu hướng thành công của tác giả, vốn đã giúp tác giả tự do tài chính.
Cách thức đầu tư vào các quỹ giao dịch theo xu hướng để quản trị và phân tán rủi ro tối ưu.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed