Phỉ Ngã Tư Tồn

Gấm rách (Tái bản 2021 - Bổ sung ngoại truyện)

$23.00
Phỉ Ngã Tư Tồn với bút danh mang ý nghĩa “em luôn nơi đây nhưng anh lại ở mãi bên kia chân trời” – là một trong những nhà văn hàng đầu của thể loại tiểu thuyết tình yêu đô thị của Trung Quốc.

Gấm Rách

Đây là một câu chuyện bi thương, tình yêu là một cái bẫy được sắp đặt sẵn… Không giấu được không nói được không quản được. Trong dòng lệ mơ hồ nhìn anh một mình đứng giữa vạn người. Bây giờ mới biết. Chân trời trong gang tấc đã khó vượt qua như thế. Đời này. Đời này kiếp này của anh và em. Keo kiệt đến mức không thể cho quá nhiều.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed