Miaki Sugaru, E9L

Đau Ơi Bay Đi!

$15.00
Tôi chết rồi. Anh tính sao đây?”

Mùa thu năm 22 tuổi, tôi, một thanh niên đơn độc bị tất cả ruồng bỏ, đáng lẽ đã thành kẻ sát nhân… Nhưng cô gái thiệt mạng dưới tay tôi lại có thể “trì hoãn” cái chết trong mười ngày. Cô quyết định dành mười ngày quý giá đó để trả thù những kẻ đã hủy hoại đời cô.

“Tất nhiên, anh cũng phải giúp tôi một tay đấy, Sát Nhân ạ.”

Quá trình trả thù đã vô tình dẫn chúng tôi đến với sự thật ẩn giấu đằng sau cuộc gặp gỡ giữa tôi và cô gái.

Đó là kỉ niệm về những ngày đau thương mà ấm áp, cùng lời tạm biệt ngày ấy.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed