Raniero Cantalamessa

Đức Maria Tấm Gương Cho Giáo Hội

$18.00

Tác giả chọn ba thời điểm mấu chốt trong cuộc đời Đức Maria, và cũng là những thời điểm mấu chốt đối với mọi đời sống Kitô hữu: Nhập Thể - ơn đức tin, hoán cải, ngợi khen; mầu nhiệm vượt qua - ơn cậy trông, phó thác, tôn thờ; Ngũ Tuần - ơn yêu mến, đầy tràn Thánh Thần. 

Đó là những ơn phải sống trong Giáo Hội, và Đức Maria là "tấm gương" về những ơn đó: tấm gương phản chiếu ánh sáng mình lãnh nhận, và cũng là nơi mà ta có thể "soi" mình. Quả vậy, sau khi gẫm suy một thái độ hay một biến cố trong cuộc đời Đức Maria, Giáo Hội cũng như mỗi Kitô hữu đều có thể tự hỏi: điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với tôi. Cần phải làm gì để đưa ra thực hành điều mà Thánh Thần - trong Lời Chúa - nói với chúng ta qua Đức Maria?

Những trang sách này gợi ra một hành trình nên giống Đức Giêsu Kitô, với Đức Maria là người dẫn đạo.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed