Whitney Johnson

Đột Phá Bản Thân

$25.00

Các tổ chức tăng trưởng cao cần những cá nhân có tốc độ phát triển cao.

Các công ty khởi nghiệp, những công ty trong giai đoạn tăng trưởng và các công ty được đầu tư bởi các quỹ tư nhân đều có một điểm chung: Họ cần những cá nhân có tốc độ phát triển cao để thực hiện các kế hoạch tăng trưởng cao.

Là một nhà lãnh đạo đang cố gắng đạt được các mục tiêu đầy tham vọng của tổ chức, bạn cần những người có thể làm nhiều hơn là chỉ bắt kịp, bạn cần những người có thể thiết lập các tiêu chuẩn để người khác hướng tới. Bạn cần những cá nhân có tốc độ phát triển cao.

Disrupt Yourself giúp những cá nhân có tốc độ phát triển cao – và những người đang cố gắng đạt đến trạng thái này – tìm hiểu các công cụ và khuôn khổ cần thiết để thực hiện những thay đổi quan trọng. Cuốn sách này sẽ giúp bạn hiểu cách những khuôn khổ đổi mới đột phá này có thể áp dụng vào con đường cụ thể của bạn, cho dù bạn là:

 Một người khởi nghiệp sẵn sàng tạo ra bước ngoặt đột phá trong công việc kinh doanh của mình;

 Một cá nhân có tiềm năng lớn muốn lập biểu đồ quỹ đạo sự nghiệp của bản thân;

 Một người quản lý đang tìm cách truyền tư duy đổi mới vào đội ngũ của mình;

 Một nhà lãnh đạo đối mặt với những thay đổi to lớn trong một tương lai bất định.

Whitney Johnson đã sử dụng lý thuyết về sự đổi mới mang tính đột phá để đầu tư vào các cổ phiếu đã niêm yết và các công ty tư nhân giai đoạn đầu, và giờ đây cô áp dụng khuôn khổ này vào con đường phát triển cá nhân và nghề nghiệp của mỗi người.

Chúng ta đang sống trong thời đại gia tăng tốc độ đột phá và không ai có thể miễn nhiễm với chúng. Johnson đưa ra một trường hợp thuyết phục rằng quản lý các cơn sóng đường cong chữ S của việc học tập và thành thạo là một kỹ năng cần thiết cho tương lai. Nếu bạn muốn thành công theo những cách không ngờ và đạt được những mục tiêu ngông cuồng nhất của mình, hãy đi theo con đường đột phá của riêng bạn.

Dám đổi mới. Làm điều gì đó đáng kinh ngạc. Đột phá bản thân.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed