Nguyễn Ngọc Tư

Đảo

$13.00

Tập truyện Đảo gồm 15 truyện ngắn mới nhất của Nguyễn Ngọc Tư (Biến mất ở Thư Viên, Đảo, lưu lạc, Tro tàn rực rỡ). Nội dung xoay quanh chuyện mất mát, tổn thương và những cuộc tìm kiếm niềm vui đơn giản trong cuộc sống: yêu thương, thõa mãn những mong ước và nhu cầu được tỏa sáng.

Truyện có tranh minh họa của Trần Ngọc Sinh.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed