Robert T. Kiyosaki

Dạy Con Làm Giàu - Tập 12: Lời Tiên Tri Của Người Cha Giàu

$23.00
Lời tiên tri của người cha giàu sẽ dạy bạn những kỹ năng tài chính cần thiết để chuẩn bị cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra; cách thức để tồn tại trong những lúc khủng hoảng - và khám phá ra những đầu tư yêu thích nhất của người cha giàu.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed