Robert T. Kiyosaki – Sharon L. Lechter

Dạy con làm giàu - Tập 11 - Trường dạy kinh doanh cho những người thích giúp đỡ người khác

$13.00
Ở quyển sách này, tác giả tập trung giải thích và mở rộng những giá trị bí ẩn của hình thức kinh doanh tiếp thị qua mạng, và kinh doanh hàng đa cấp. Theo tác giả, đây là hình thức kinh doanh sáng tạo, phù hợp với tất cả những ai mong muốn trở thành người giàu có.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed