Adam Khoo, Keon Chee

Dạy Con Dùng Tiền

$14.00
Adam Khoo và Keon Chee viết ra một quyển sách dựa trên kinh nghiệm của chính họ. Dạy Con Dùng Tiền đưa ra những hướng dẫn thực tế cho tất cả dạng cha mẹ - đã kết hôn, đã ly hôn, giàu, nghèo - về cách nuôi dạy những đứa trẻ có trách nhiệm tài chính trong một thời đại có quá nhiều tiền bạc.

TIỀN TIÊU VẶT + THU NHẬP KHÁC = TIẾT KIỆM + TIÊU XÀI + CHIA SẺ

Với công thức thuyết phục giúp con bạn trở nên thông minh về mặt tiền bạc, quyển sách này sẽ:

- Chứng minh tầm quan trọng của việc cho con bạn tiền tiêu vặt

- Giúp con bạn lên kế hoạch và làm theo ngân sách của chúng

- Tạo ra khuôn khổ để tiêu dùng và tiết kiệm một cách khôn ngoan

- Nhấn mạnh nhu cầu chia sẻ với người khác

- Giới thiệu những ý tưởng mới để giúp con bạn tạo ra thu nhập riêng

- Giải thích cách tránh hay trừ bỏ các thói quen xấu về tiền bạc

- Dạy bạn cách giúp con mình đương đầu với những điều không mong đợi như mất thu nhập hay ly dị

- Khởi động kế hoạch để lại gia tài của bạn - để giảm nhẹ tai họa từ những cái chết bất ngờ
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed