Inamori Kazuo

Con Đường Đi Đến Thành Công Bằng Sự Tử Tế

$11.00

TOP 100 BEST SELLER

Quyển sách này nói về triết lý kinh doanh của một nhà kinh doanh tài ba hàng đầu Nhật Bản hiện đại - Inamori Kazuo, và tư tưởng làm người mẫu mực của một võ sĩ samurai chân chính bậc nhất nước Nhật thời Minh Trị duy tân - Saigo Takamori.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed