Diane Stein

Cân Bằng Năng Lượng Thiết Yếu

$24.00

Cân Bằng Năng Lượng Thiết Yếu - Quá trình thăng thiên, quyển sách là nhịp nối tiếp theo (tập 2) của “Chúng Ta Là Thiên Thần” (tập 1), trong bộ 5 tập, trình bày một hệ thống kiến thức và thực hành giúp mỗi người tự giải phóng nghiệp quả của mình, được tác giả Diane Stein gọi là Cân Bằng Năng Lượng Thiết Yếu (Essential Energy Balance).

Nếu Chúng Ta Là Thiên Thần hướng dẫn giải quyết nghiệp quả cấp độ cá nhân từ các dòng thời gian quá khứ, hiện tại và tương lai, Cân Bằng Năng Lượng Thiết Yếu sẽ nâng cao hiểu biết về nghiệp quả và hướng dẫn chữa lành ở cấp độ hành tinh (Trái đất) giúp chúng ta thăng thiên. ‘Thăng thiên’ được đề cập trong sách không phải là đích đến, thăng thiên là diễn biến tất yếu của quá trình chữa lành, nâng cao rung động một cách nghiêm túc.

Nếu ở quyển một (Chúng Ta Là Thiên Thần - Chữa lành quá khứ, hiện tại và tương lai với Nghiệp Quả Tinh Quân), Diane Stein giới thiệu quy trình giúp chúng ta giải quyết nghiệp cá nhân thông qua giao tiếp ngoại cảm với các vị Nghiệp Quả Tinh Quân, họ giúp chúng ta nhận diện bài học tốt hơn và chúng ta cần chịu trách nhiệm cho nghiệp quả của mình, chỉ như thế nghiệp mới được chữa lành hiệu quả.

Ở quyển hai, Cân Bằng Năng Lượng Thiết yếu - Quy trình thăng thiên, Diane Stein đề cập đến những hiểu biết sâu sắc hơn về nghiệp và chữa lành nghiệp ở cấp độ Linh hồn Cốt lõi và DNA, tiến đến ‘Thăng thiên’. Một cách dễ hiểu, ‘thăng thiên’ là rũ bỏ nghiệp lực mà chúng ta mắc kẹt quá lâu trong nhiều kiếp sống, ở nhiều dạng sống, hành tinh khác nhớ ra mình la ai, kết nối lại với bản thể thiêng liêng và trở về nguồn cội.

Cân bằng Năng lượng Thiết yếu là một quá trình chữa lành toàn diện. Hầu hết, những đau khổ do nghiệp của chúng ta đều không thể thay đổi được. Tuy nhiên tại thời điểm hiện tại, bằng cách chịu trách nhiệm hoàn toàn về cuộc sống của mình và sự ban phước của các Nghiệp Quả Tinh Quân - những người giữ sự tiến hóa của linh hồn, chúng ta có thể chuyển hóa được nghiệp một cách dễ dàng. Cuốn sách dạy các phương pháp tự chữa lành đơn giản giúp thay đổi tổn thương thành sức khỏe và bình an nội tâm, từ đó lập trình lại nguồn năng lượng và làm xuất hiện Nữ thần bên trong bạn.

"Sự phát triển năng lượng và tăng rung động được kích hoạt bởi những chữa lành quan trọng này được gọi là sự thăng thiên trong huyền học Tây phương và giác ngộ trong các truyền thống phương Đóng. Trước đây, nó đòi hỏi nhiều năm tu học bí truyền và thiền định để đạt được, và chỉ có một số ít các hành giả đã hoàn thành nó. Bây giờ nó có thể được thực hiện trong một vài ngày thiền định, theo sau đó là sáu tháng thay đổi nội tâm sâu sắc. Đa phần mọi người sẽ muốn thực hiện quá trình chậm hơn, điều này cũng rất tích cực. Việc thay đổi không bao giờ là dễ dàng và việc thanh tẩy có thể khó khăn, nhưng nó cũng xứng đáng để thực hành. Bạn sẽ được
hòa nhập lại vĩnh viễn với Nữ thần bên trong mình, và được giải thoát khỏi tất cầ các khoản nợ nghiệp quả và tất cả các yêu cầu phải tái sinh trên Trái dất (mặc dù một số người sẽ chọn làm như vậy). Hiệu quá của điều này trong cuộc sống hàng ngày là sự an lạc và niềm vui vĩnh cửu."
 - Diane Stein

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed