Epic

Các Vị Thần Linh Khắp Thế Gian

$16.00

Các Vị Thần Trên Khắp Thế Gian

Thần thoại - câu chuyện về những vị thần - vốn đã giàu tính hình tượng, hàm chứa những ý niệm và quan điểm độc đáo của từng nền văn hóa về thế giới. Mời bạn khám phá bức tranh lung linh, kì ảo, muôn hình muôn vẻ của thánh thần năm châu - châu Á huyền bí, châu Âu kì vĩ, châu Phi, châu Úc phóng khoáng và châu Mĩ rực rỡ sắc màu - qua kho tàng chuyện kể về các vị thần linh khắp thế gian…

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed