A.F.Harrold

Bài Ca Từ Nơi Xa Lắm

$14.00
Frank không biết phải cảm thấy thế nào khi Nick Underbridge giải cứu con bé khỏi tụi bắt nạt vào một chiều nọ. Không ai thích Nick cả. Cậu ta to kềnh, vụng về, kỳ lạ và còn bốc mùi nữa – lớp Frank đứa nào cũng nghĩ thế.

Nhưng với Nick, Frank sớm nhận ra mình không thể trông mặt mà bắt hình dong. Khi tới nhà cậu, con bé nghe thấy một giai điệu lạ lùng, đẹp đẽ, và huyền bí. Giai điệu đưa con bé tới một cánh cửa bí mật, và đằng sau đó là những sinh vật kỳ diệu mà con bé chưa từng tưởng tượng được, ngay cả trong những giấc mơ. Lần đầu tiên trong suốt một thời gian dài, Frank cảm thấy hạnh phúc, rồi dần dà con bé và Nick trở thành bạn.

Thế nhưng bí mật phi thường của Nick cũng mang theo nó nhiều hiểm họa, và Frank nhận ra mình phải làm gì đó để giúp Nick, như Nick đã giúp con bé vậy.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed