Vicki Wusche

Bất Động Sản Cho Thế Hệ Tương Lai (Chuẩn Bị Cuộc Sống Giàu Có Bền Vững Cho Gia Đình)

$12.00

Để đảm bảo tương lai tài chính của bản thân, gia đình và thế hệ tương lai, chúng ta phải hành động ngay bây giờ, và dạy con cái biết rằng tiền là một công cụ. Nếu tài sản được sử dụng tốt, chúng ta có thể mua các tài sản sinh ra tiền nhằm đảm bảo tương lai tài chính của gia đình suốt đời.

BẤT ĐỘNG SẢN CHO THẾ HỆ TƯƠNG LAI sẽ:

  • Giúp bạn nhận ra bối cảnh tài chính mà chúng ta phải đối mặt, và nó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cuộc sống của con bạn
  • Dạy bạn 7 bài học tài chính quan trọng nhất
  • Giúp bạn lập kế hoạch sáng suốt hơn cho cuộc sống và tương lai bạn xứng đáng có được
  • Hướng dẫn bạn cách dạy con xây dựng danh mục đầu tư bất động sản của riêng mình
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed