Herman Aihara

Axit Và Kiềm Trong Thực Dưỡng

$14.00

Từ cuối thế kỷ trước cho tới thế kỷ này, rất nhiều khái niệm quan trọng của cuộc sống đã được đưa vào lĩnh vực sinh lý học. Trong số đó phải kể đến thuật ngữ môi trường bên trong (milieu interne) được Claude Bernard đưa ra và cân bằng nội môi (homeostasis) được Walter Cannon giới thiệu. Trong cuốn Chức năng cơ thể người (Function of the Human Body) của Guyton, có đoạn viết: “Claude Bernard là nhà sinh lý học vĩ đại thế kỷ mười chín. Ông là người đề xướng rất nhiều tư tưởng sinh lý học hiện đại và đã dùng thuật ngữ milieu interne, nghĩa là ‘môi trường bên trong’, để chỉ các chất dịch bao quanh tế bào.

Còn Walter Cannon, một nhà sinh lý học vĩ đại khác của nửa đầu thế kỷ 20, đã gọi việc duy trì trạng trái ổn định của các chất dịch này là homeostasis”. Để cân bằng nội môi, cơ thể phải duy trì rất nhiều điều kiện ổn định, bao gồm:

  • 1. Nhiệt độ cơ thể (98,6oF hay 37oC)
  • 2. Độ axit hoặc kiềm (pH) của các chất dịch trong cơ thể (thể dịch)
  • 3. Nồng độ của một số hóa chất nhất định hòa tan trong thể dịch
  • 4. Nồng độ đường (glucose) trong máu
  • 5. Tổng lượng thể dịch
  • 6. Nồng độ oxy (O2) và các-bo-níc (CO2) trong máu
  • 7. Tổng lượng máu …
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed