Benjamin W. Decker

10 Ngày Hành Thiền

$17.00

Đơn giản và hiệu quả, “10 ngày hành thiền” là cách giúp bạn tự tin thiền ngay lập tức.

Chìa khóa để xây dựng thói quen hành thiền kiên định nằm trong chính bản thân của việc thực hành. Từ Zen và Vipassana cho đến thiền tản bộ và quét cơ thể, những bài thực hành đơn giản được nêu trong 10 ngày hành thiền sẽ giúp bạn xây dựng thói quen hành thiền phù hợp nhất.

Quyển sách này mang đến chương trình rõ ràng giúp bạn luyện tập 10 kỹ thuật hành thiền khác nhau – mỗi ngày một loại thiền. Người mới bắt đầu cũng như những thiền giả có kinh nghiệm sẽ thích sự trình bày đơn giản và đa dạng trong quyển sách này.

Sắp xếp logic – Thiết lập lộ trình hằng ngày để bạn xây dựng kỹ năng thiền định.

Hướng dẫn từng bước – Giúp bạn tham gia trọn vẹn vào từng kỹ thuật thiền.

Sổ tay thiền định – Ghi lại trải nghiệm mỗi ngày từ những lời nhắc nhở chu đáo.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed