Bridget Grenville-Cleave

Ứng Dụng Tâm Lý Học Tích Cực - Để Hạnh Phúc Dài Lâu

$19.00

Hạnh phúc có phải là thứ gì đó xa xôi khó có thể với tới hay không?

Trong Ứng Dụng Tâm Lý Học Tích Cực - Để Hạnh Phúc Dài Lâu tác giả Bridget Grenville-Cleave đã cung cấp rất nhiều thông tin nghiên cứu, ví dụ và bài tập làm sáng tỏ những câu hỏi này, giúp ta hiểu hơn về Tâm lý học tích cực, biết cách ứng dụng nó để thay đổi cuộc sống theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Tâm lý học tích cực là giải pháp tuyệt diệu, một “bộ công cụ” hoàn toàn mới không chỉ giúp ta thay đổi trạng huống đời mình mà còn có thể ảnh hưởng và truyền cảm hứng đến những người xung quanh. Mỗi lần một bài tập, mỗi ngày một tiến bộ, ta hiểu rõ bản thân, tăng cường thế mạnh, khắc phục điểm yếu, hoàn thiện bản thân để có được cuộc sống hạnh phúc dài lâu.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed