Philip Kotler, Fernando Trias De Bes

Tiếp thị phá cách

$15.00

Tác giả: Philip Kotler, Fernando Trias De Bes

Khổ sách: 13,5x20,5cm

Số trang: 232

Ngày xuất bản: Năm 2018

Tiếp thị phá cách đã giải thích và minh họa sức mạnh của sự sáng tạo trong tiếp thị và đã phác thảo những cách nâng cao sáng tạo. Đây là cuốn sách phải đọc đối với những ai muốn tăng lợi nhuận.

- Yoram (Jerry) Wind, Giám đốc học thuật, Chương trình Wharton Fellows

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed