Trần Thị Ngân Tuyền

Tốc Độ Của Niềm Tin (Tái Bản 2022)

$24.00

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU BẰNG “TỐC ĐỘ CỦA NIỀM TIN” Bất kỳ doanh nhân nào cũng mong muốn xây dựng được một thương hiệu

(nhãn hiệu thương mại) cho doanh nghiệp và cho sản phẩm của mình. Tuy nhiên, nếu như hiểu rằng “thương hiệu” là “cái hiệu được thương” thì

cũng đồng nghĩa với việc xây dựng thương hiệu là một thách thức lớn đối với mọi doanh nghiệp. Bởi lẽ, muốn có cái “hiệu” (nổi tiếng) thì không

khó, nhưng để cái “hiệu” đó được “thương” (uy tín) là điều không hề dễ dàng. Và “Tốc độ của niềm tin” (Speed of Trust) là một trong số những

cuốn sách hay nhất về cách thức xây dựng thương hiệu doanh nghiệp mà tôi từng biết. Cuốn sách này chỉ ra rằng, muốn có thương hiệu uy tín

(Trusted Brand) thì cần phải có một tổ chức đáng tin (Trusted Organization); muốn có một tổ chức đáng tin thì cần phải có đội ngũ đáng tin

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed