Hoàng Sĩ Minh

Sách - Dừng Ngay Cuộc Chiến Bên Trong Bạn

$16.00

DỪNG NGAY CUỘC CHIẾN BÊN TRONG BẠN

 

Những vấn đề, những giằng xé, những vùng vẫy của con người trong cuộc đời này tựu trung lại đều không nằm ngoài hai điều cốt lõi sau:

 

*Thứ nhất: Những gì tôi muốn không giống với những gì tôi trải qua.

*Thứ hai: Tôi muốn trở thành kiểu người này, nhưng những gì tôi thật sự trải qua cho thấy tôi không phải kiểu người ấy.

 

Hai thế lực xung đột bên trong chúng ta này sẽ gây nên cuộc chiến nội tâm ác liệt, làm chúng ta nảy sinh suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tiêu cực và hành vi tiêu cực. Tuy nhiên những nỗ lực thay đổi thường đẩy bạn vào vũng lầy vô hình; khiến cho thiên phú, sức sáng tạo, sức sống của chúng ta không ngừng bị đè ép và tiêu hao.

 

“Đằng sau mỗi hành vi tiêu cực luôn có một động cơ tích cực; Đằng sau mỗi đám mây đen đều là ánh sáng vàng rực”.

Đằng sau những phần “xấu” mà chúng ta muốn thay đổi đều là khát vọng chân thực nhất của cuộc sống. Hi vọng cuốn sách này có thể khiến mọi người thoát khỏi ám ảnh “thay đổi”, chuyển hóa vấn đề thành nguồn lực, tạo nên một bản ngã hoàn chỉnh, mở ra hành trình bản lĩnh của nội tại.

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed