Thầy Trí Không

NHỮNG NĂM THÁNG THEO THẦY

$19.00

Quyển sách nhỏ gói gọn thâm tình!

Một loại dược liệu nuôi sống tâm hồn người đệ tử nhất mực quý kính Thầy mình, dù hôm nay, tác giả đã 86 xuân xanh, và Thầy đã rong chơi phương ngoại hơn 100 ngày lại biểu sinh giữa dáng mây ngàn bay thong dong!

Thầy Trò, sợi dây thần kinh điển giữa tâm hồn nhau nhiều thế hệ, nó vẫn sống động từng phút giây chưa bao giờ tách ròi, chưa bao giờ thôi hiển hiện. Thế giới tịnh tuệ mà Thầy trao cho trò. Dường như muôn thở xanh non...

Ngưỡng cầu chưa Bụt mười phương gia hộ an lành mỗi người chúng ta hôm nay và ngày mai trong cuộc đời nhỏ nhoi trầm mặc này, như chút gì gửi gắm tin yêu và hết lòng phủ phục trước duyên lành làm Học trò của bậc Minh sư Thích Nhất Hạnh, người vẫn dõi theo chúng con mỗi bước chân, mỗi hơi thở tuyệt vời.”

Thầy Trí Không

 

Là một đồ đệ, người từng theo chân phụng sự, thị giả Thiền sư Thích Nhất Hạnh,

nhà sư Thích Trí Không kể lại quá trình tu tập với vị thầy là bậc chân tu. Nhiều chất liệt trong cuốn sách giúp độc giả có thể kiến giải vì sao về sau Sư ông Làng Mai lại tạo được sức ảnh hưởng trên toàn cầu. Cuốn sách cũng làm rõ con đường chấn hưng Phật giáo Việt Nam như một giải pháp chữa lành nhân tâm của vị chân tu Thích Nhất Hạnh trong bối cảnh chiến tranh. Ngoài ra, tác giả cũng cung cấp những tư liệu sống động về phong trào Phật giáo dân tộc và nhân văn phát triển sôi động tại miền Nam trong khoảng thời gian thập niên 1950-1970.

-----------------------------

THÔNG TIN TÁC GIẢ

 

THẦY TRÍ KHÔNG

Giáo sư Nguyễn Văn Tài – Thầy Trí Không sinh năm 1937, vốn người miền Đông Nam bộ, Biên Hòa tỉnh trấn xưa.

Thở ấu niên đã xuất gia theo tánh mộ đạo, sớm chiều được ông ngoại hun đúc chí tu, dạy dỗ kinh kệ và nuôi nấng...

Rồi Sư chú Trí Không khăn gói vào Sài Gòn tìm chỗ tu hành và minh sự nương tựa tâm hồn. Cố Hòa thượng thượng Nhất hạ Hạnh đã là Thầy của Sư chú Trí Không kể từ khi ấy.

Những năm tháng theo Thầy, ghi lại những mốc son vàng thời điểm Thầy Trò quấn quýt nhau, tu, học, sinh kế và giữ gìn tâm thượng đại bi mỗi phút giây, thai nghén nhiều vấn đề quan trọng sau này, như chút chỉ đỏ soi đường cho thế hệ mai sau...

Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed