Dung Keil

Kể Một Câu Chuyện Tình

$16.00
Kể Một Câu Chuyện Tình Chúng ta đang sống ở thời đại, nơi tình yêu không chỉ được đong đếm bằng độ nóng của trái tim, bằng thương yêu không lời, bằng những quan tâm ngọt ngào, mà còn bằng những bức ảnh chụp chung, những status mùi mẫn trên facebook giữa những người " in a relationship". Không thể trút toàn bộ gánh nặng của hai chữ 'tình yêu lên một mối quan hệ không còn hoặc chưa thể xem là tình yêu và khiến nó trở nên lệch lạc. Hãy chỉ nghĩ đơn giản, và lựa chọn ở người bên ngoài cho em cảm giác hạnh phúc.
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed