Cửu Lộ Phi Hương

Hộ Tâm (Trọn Bộ 3 Tập)

$75.00
Vì yêu lầm mà mất đi tính mạng.

Vì thương lầm mà kiếp hóa long đong

"Hỏi thế gian ái tình là gì?

"Mà vì nó biết bao kẻ si mê cuồng dại

Mà vì nó biết bao kẻ đau thương ngang trái

"Hỏi thế gian ái tình là gì?"

Mà khiến hắn vì nàng từ bỏ một kiếp "Yêu", để chờ để đợi

Mà khiến nàng vì hắn vứt bỏ một kiếp "Tiên", để đợi để chờ

Núi Thần Tinh, Tam Trùng Sơn, Trảm Thiên Trận

Hắn cùng nàng sống chết bên nhau

Dẫu Tiên- Yêu hai đàng rồi ly biệt

Dẫu mưa dầm dãi nắng đôi ngã quan san

Hắn vẫn bên nàng, một đời một kiếp

Nàng vẫn nhớ hắn, trọn kiếp long đong...
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed