Ardrew Sobel , Jerold Panas

Hỏi Thông Minh, Đáp Cực Đỉnh

$18.00

Chúng ta đều cố gắng xây dựng những mối quan hệ đích thực với khách hàng, bạn bè và gia đình. Nhưng đôi khi chúng ta vẫn bị bế tắc và lúng túng.

Hỏi thông minh, đáp cực đỉnh sẽ giúp bạn giải quyết tất tật những vấn đề đó bằng cách sử dụng các câu hỏi để thêm gia vị và ý nghĩa cho các cuộc trò chuyện, cũng như thắt chặt hơn các mối quan hệ.

Giúp bạn làm được những việc sau một cách thật dễ dàng:

  • Giành được những thương vụ mới
  • Xây dựng mối quan hệ
  • Huấn luyện và hướng dẫn người khác
  • Giải quyết khủng hoảng và phàn nàn
  • Khuyến khích cấp lãnh đạo của bạn
  • Khuyến khích nhân viên
  • Đánh giá một đề xuất hay ý tưởng mới
  • Cải thiện chất lượng các cuộc họp
Estimate delivery in 10 - 15 days

You may also like

Recently viewed